دسته بندی نشده

نمایش یک نتیجه

پیش ثبت نام

دوره فروش و بازاریابی

چرا فروشندگان همواره نمی توانند به فروش دلخواه خود دست پیدا کنند. دوره فروش و بازاریابی یک دوره فروش حرفه ای است که با یادگیری آن به مباحث بازاریابی و فروش ۰ تا ۱۰۰ مسلط می شوید. هدف این دوره توسعه تفکر وبرنامه ريزی موثر فروش ، كسب مهارت های فروش و بازاریابی، شیوه های اجرای برنامه بازاریابی فروش
سطح پیشرفته
دوره حضوری
1,990,000 تومان